Muafiyetli kasko ne demek?’ sorusuna kısaca bir yanıt vermek gerekirse; "kazalarda zararın belli bir kısmının doğrudan sizin tarafınızdan üstlenilmesi" şeklinde bir açıklama yapmak mümkündür. Bu tanımın detaylarını, muafiyetli kargonun özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını yazı içerisinde bulabilirsiniz.

Muafiyetli Kasko Nedir?

Bu soru, bilhassa kasko seçenekleri arasından uygun fiyata ürün aramakta olan araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Muafiyetli araç kasko, poliçenin hazırlanması aşamasında sigortalıyla sigorta şirketinin anlaşıp kararlaştırılan muafiyet oranı üzerinden poliçeye uygulanmakta olan indirim seçeneğidir. Kasko poliçesinde sigortalı, zararın belli bir kısmını üstlenir ve kazada oluşacak hasar maliyetini sigorta şirketiyle paylaşır.

Muafiyetli Kasko Özellikleri

Sigorta şirketince muafiyetli kasko poliçesinde zararın ödemesi gerçekleştirilirken, prosedürlere göre muafiyet oranının düşülmesinden sonra belirli bir miktarı alınmaktadır. Belirlenmekte olan muafiyet oranının ise sigortalı tarafından ödenmesi söz konusu olmaktadır. İki tarafça ödemenin alınması durumu, bilinen kasko uygulamalarına göre en önem taşıyan farklılık olarak değerlendirilmektedir. Çünkü eğer arabada hasar oluşursa, muafiyetsiz kasko sisteminde zararın tümü sigorta şirketi tarafından ödenir. Bu farklılıktan ötürü muafiyetsiz kasko ürünleri daha pahalı olmaktadır. Muafiyetli kasko poliçeleri ise görece indirimli fiyatlara yaptırılmaktadır. Çoğunlukla kaskonun fiyatlarının araç sahiplerinin bütçesini aşması durumunda bu ürün tercih edilmektedir. Diğer yandan bu tip kasko ürünlerinde tenzili muafiyet uygulaması söz konusu olmaktadır. Bu uygulamada, sigorta bedeli %1, %2 gibi belli bir oranda ise kişinin poliçe üzerinden muaf tutulması gerekmektedir. Aracın zarar durumu ortaya çıkarsa belli bir maliyet ödenmesi söz konusu olmaktadır.

Muafiyetli kaskoda hasarın sigorta poliçesi üzerinden ne kadara karşılık geldiği büyük önem arz etmektedir. Örnek vermek gerekirse poliçe üzerinde belirlenmiş fiyat %2 ise; bir zarar oluşması durumunda bedelin %2’sini geçmemiş hasar, sigortalı tarafından ödenmektedir. %2’den fazlasını ise kasko sigortası size ödemek zorundadır. Sigortalıyla şirket karşılıklı olarak anlaştıktan sonra verilen oranın kesinlikle poliçeye işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca belirli bir bedel üstünden muafiyet uygulaması da bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse bu tip kaskoda poliçede 1000 TL'lik bir limit belirlenmişse, hasarın bedelinde ödemeyi sigortalı yapmaktadır. Hasar 1000 TL'nin altındaysa bedel sigortalı tarafından ödenmektedir. Eğer hasar limitin üzerindeyse bu durumda hasar, kasko sigortası tarafından karşılanmaktadır.

image